บริษัท ไทยสตีล บิลดิ้ง จำกัด
บริษัท ไทย สตีล บิลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท ไทย สตีล บิลดิ้งส์ จำกัด

ความสำเร็จของท่านสร้างได้ด้วยทีมงานของเรา

ความสำเร็จของท่านสร้างได้ด้วยทีมงานของเรา

ความสำเร็จของท่านสร้างได้ด้วยทีมงานของเรา

ความสำเร็จของท่านสร้างได้
ด้วยทีมงานของเรา

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้การร่วมทุนของ บริษัท สตีล บิวเดอร์ ประเทศเวียดนาม เพื่อผลิตและจำหน่ายอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (PEB) ที่มีความต้องการมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้การร่วมทุนของ บริษัท สตีล บิวเดอร์ ประเทศเวียดนาม
เพื่อผลิตและจำหน่ายอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (PEB) ที่มีความต้องการมากขึ้น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้การร่วมทุนของ บริษัท สตีล บิวเดอร์ ประเทศเวียดนาม
เพื่อผลิตและจำหน่ายอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (PEB) ที่มีความต้องการมากขึ้น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย

บริษัท ไทยสตีล บิลดิ้ง จำกัด
อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป
อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป

(Pre-Engineering Steel Building)

(Pre-Engineering Steel Building)

(Pre-Engineering Steel Building)

มีความสวยงาม แข็งแรง และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม,
โกดังสินค้า, และอาคารเพื่อการพาณิชย์

มีความสวยงาม แข็งแรง และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม, โกดังสินค้า, และอาคารเพื่อการพาณิชย์

มีความสวยงาม แข็งแรง และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม, โกดังสินค้า, และอาคารเพื่อการพาณิชย์

บริษัท ไทยสตีล บิลดิ้ง จำกัด
ออกแบบโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

ด้วยซอฟแวร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้วยซอฟแวร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ออกแบบ
โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

ด้วยซอฟแวร์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

บริษัท ไทยสตีล บิลดิ้ง จำกัด
มีกระบวนการผลิต
จากโรงงานของตนเอง
มีกระบวนการผลิตจากโรงงานของตนเอง

คุณภาพโรงงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

คุณภาพโรงงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

คุณภาพโรงงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

ทุกชิ้นส่วนควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตอย่างพิถึพิถันด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย

ทุกชิ้นส่วนควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ผลิตอย่างพิถึพิถันด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย

ทุกชิ้นส่วนควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ผลิตอย่างพิถึพิถันด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย

บริษัท ไทยสตีล บิลดิ้ง จำกัด
ติดตั้งโดยทีมงานติดตั้ง
ที่มีประสบการณ์
ติดตั้งโดยทีมงานติดตั้งที่มีประสบการณ์

และการควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

และการควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

และการควบคุมงาน
โดยวิศวกรโยธา ที่ได้รับการรับรอง
จากสภาวิศวกร

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

previous arrow
next arrow
Slider

โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป PEB

 

      บริษัท ไทย สตีล บิลดิ้งส์ จำกัด  เราคือหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบ ผลิต และก่อสร้าง โรงงานสำเร็จรูป อาคารกึ่งสำเร็จรูป PEB (Pre-Engineered Building) ใช้ระบบการก่อสร้างที่เน้นการประหยัดเวลา ลดต้นทุนในการก่อสร้าง และยังช่วยให้น้ำหนักตัวอาคารลดลงได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กระบบอื่น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผ่านการออกแบบ ผลิต และควบคุมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์

       โรงงานสำเร็จรูป อาคารกึ่งสำเร็จรูปนั้นยังสามารถใช้งานได้กับอาคารที่หลากหลาย เช่น โรงงาน โกดังสินค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงยิม สนามกีฬา โรงเก็บเครื่องบิน โรงซ่อมบำรุง หอประชุม ฯลฯ

 

 

 

ออกแบบ (Design)

รับออกแบบอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูปที่มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับการใช้งาน และมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ รวมทั้งการใช้ Software และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ผลิต (Manufacturing)

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนอาคารเหล็กสำเร็จรูปที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ทันสมัย และมีการควบคุมคุณภาพของโรงงานด้วยระบบการบริหารที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2008

ติดตั้ง (Erection)

ทีมงานติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูปที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกฝนอบรมจนมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเข้าร่วมกับทีมงานฐานรากของลูกค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าและลดปัญหาในการติดตั้งอาคาร