อาคารเอนกประสงค์สมุทรสาคร

สมุทรสาร

โกดังสำเร็จรูป ไทยสตีลบิลดิ้งส์

รายละเอียดโครงการ
(Project Description)

Period : 2019
Area : 1,645 m2
Eave Height : 8m
Quantity : 50 Tons
Location : mahachai , Samut Sakhon