หลังคาเย็นสยาม ลำลูกกา

รายละเอียดโครงการ
(Project Description)

Period : 2021
Area : 1,375 m2
Eave Height : 12m
Quantity : 50.6 Tons
Location : Lamlukka , Pathum Thani