อาคารซ่อมรถ จ.แพร่

รายละเอียดโครงการ
(Project Description)

Period : 2020
Area : 360 m2
Eave Height : 9m
Quantity : 19 Tons
Location : Wangchin , Phrae