โรงเก็บเคมีภัณฑ์ บางบอน

รายละเอียดโครงการ
(Project Description)

Period : 2021
Area : 1,620 m2
Eave Height : 10m
Quantity : 50 Tons
Location : Bang Bon 5 , Samut Sakhon