Products

บริษัท ไทยสตีล บิลดิ้ง จำกัด
อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป
อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป

(Pre-Engineering Steel Building)

(Pre-Engineering Steel Building)

(Pre-Engineering Steel Building)

มีความสวยงาม แข็งแรง และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม,
โกดังสินค้า, และอาคารเพื่อการพาณิชย์

มีความสวยงาม แข็งแรง และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม, โกดังสินค้า, และอาคารเพื่อการพาณิชย์

มีความสวยงาม แข็งแรง และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม, โกดังสินค้า, และอาคารเพื่อการพาณิชย์

บริษัท ไทยสตีล บิลดิ้ง จำกัด
การบริการแบบครบวงจร
การบริการแบบครบวงจร

โดยทีมงานที่มีความชำนาญ
และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โดยทีมงานที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โดยทีมงานที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ, การติดตั้ง และบริการหลังการขาย
พร้อมการรับประกันสินค้าและบริการ

ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ, การติดตั้ง และบริการหลังการขาย
พร้อมการรับประกันสินค้าและบริการ

ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ, การติดตั้ง และบริการหลังการขาย
พร้อมการรับประกันสินค้าและบริการ

previous arrow
next arrow
Slider