โครงอาคารสร้างเหล็กสำเร็จรูป (Pre-Engineering Steel Building)

 

โครงอาคารสร้างเหล็กสำเร็จรูป (Pre-Engineering Steel Building) เป็นระบบการก่อสร้างที่เน้นการประหยัดเวลา ลดต้นทุนในการก่อสร้าง และลดน้ำหนักตัวอาคารได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับงานก่อสร้าง โครงสร้างอาคารเหล็กทั่วๆ ไป ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านการออกแบบ ผลิต ควบคุมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้บุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ทั้งยังสามารถใช้งานได้กับอาคารที่หลากหลาย เช่น โรงงาน โกดังสินค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงยิม สนามกีฬา โรงเก็บเครื่องบิน โรงซ่อมบำรุง หอประชุม ฯลฯ

โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป สามารถสร้างได้ตามความต้องการของสถาปนิกและวิศวกร โดยแบบมาตรฐานอาคารขึ้นกับองค์ประกอบ 3 อย่าง
1. องค์อาคารหลัก (เสา และจันทัน) ใช้เหล็กตัว ไอ “ I ” เป็นโครงสร้างหลักที่วางเป็นแนวตั้งหรือแนวเอียง
2. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (แป คานบนผนัง คานรับผนัง )ใช้ Z – shape C – shape หรือเหล็กกล่อง
3. เหล็กแผ่น (หลังคาและแผ่นผนัง)

ทั้งส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์ประกอบ ตัด เจาะรู เชื่อม ทำงานในโรงงานผลิตก่อนขนส่งถึงหน้างาน การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทุกส่วนได้รับการตรวจจากโรงงานที่ได้ควบคุมและมาตรฐานสูงที่หน้างานก่อสร้าง โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป สามารถรองรับการออกแบบได้ดี ตอบสนองการทำงานของงานตกแต่งภายในรูปแบบการใช้งาน รวมถึงการออกแบบสถาปัตย์ที่สวยงาม นี่เป็นเหตุผลที่โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป คืองานก่อสร้างอาคารที่สามารถรองรับงานก่อสร้าง โรงงาน โกดัง อาคารแสดงสินค้า และซุปเปอร์มาเก็ต

1. ความกว้างตัวอาคาร (Building Width) วัดจากด้านนอกของผนังด้านหนึ่งไปยังอีกด้านของฝั่งตรงข้าม
2. ความยาวอาคาร (Building Length) วัดจากด้านนอกของหน้าขอบเสาไปยังด้านนอกสุดของเสาฝั่งตรงข้าม
3. ความสูงอาคาร (Building Heigth) วัดระยะจาด้านล่างของอาคารโดยความสูงที่สุดของอาคารที่แนะนำคือ 30 เมตร
4. ความชันของหลังคา (Slope) ความชันของหลังคาที่แนะนำและเป็นที่นิยม คือ 10 องศา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
5. ระยกระหว่างเสา 2 เสา (Bay) วัดจากด้านนอกของเสาไปยังกึ่งกลางสาที่อยู่ติดกันโรงงานสำเร็จรูป pantip