ข้อได้เปรียบของงานโครงสร้างอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป (Advantages of Pre-engineered Steel Buildings)

ข้อได้เปรียบของงานโครงสร้างอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป (Advantages of Pre-engineered Steel Buildings)

 

ความได้เปรียบ และข้อดีของงานโครงสร้างอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป มีดังนี้

 

 

1. มูลค่าการลงทุนในขั้นแรกต่ำ (Low initial investment cost)

การใช้โครงสร้างอาคารหลัก และตัว Z ในอาคารรอง สามารถลดน้ำหนักตัวอาคารได้มากกว่า 30 % เมื่อเทียบกับงานก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กทั่วๆ ไป มากไปกว่านั้นฐานรากอาคารก็มีขนาดเล็ก ค่าการออกแบบก็อยู่ในมูลค่าสินค้า จึงทำให้อาคารโรงงานเหล็กกึ่งสำเร็จรูปเป็นงานก่อสร้างที่ประหยัด

2. การออกแบบที่รวดเร็ว และรองรับทุกรูปแบบ (Fast and flexible design)

การใช้ระบบการทำชิ้นส่วนประกอบ งานอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป สามารถทำงานได้ง่าย สะดวก และออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของความกว้างอาคาร หรือขนาดของเหล็กโครงสร้างในตลาด

3. โครงสร้างอาคารน้ำหนักเบา ติดตั้งรวดเร็ว ฐานรากขนาดเล็ก (Lightweight structures - Fast installation / Lighter foundation)

การใช้งานโครงสร้างอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป ทำให้น้ำหนักอาคารลดลง การรับน้ำหนักของฐานรากน้อยลง และระยะเวลางานติดตั้งลดลง ประกอบง่าย โดยใช้ (สกรูตัวผู้ ตัวเมีย) และคานยกขนาดเล็ก มาตรฐานการออกแบบ ใช้มาตรฐานของ ASTM และตรวจสอบคุณภาพงาน ควบคุมการทำงานโดยระบบการจัดการ ISO9001