ส่วนประกอบของอาคารกึ่งสำเร็จรูป (Structure of Pre-Engineered Building : PEB)

ส่วนประกอบของอาคารกึ่งสำเร็จรูป (Structure of Pre-Engineered Building : PEB)

ความกว้างอาคาร (Building Width)

วัดจากระยะด้านนอกของผนังด้านหนึ่งไปยังอีกด้านฝั่งตรงข้าม

ความยาวอาคาร (Building Length)

วัดจากระยะด้านนอกของหน้าขอบเสาไปยังด้านนอกสุดของเสาฝั่งตรงข้าม

ความสูงอาคาร (Building Height)

วัดจากระยะด้านล่างของโครงสร้างเหล็กไปจนถึงด้านบนสุดของอาคาร โดยความสูงที่สุดของอาคารที่แนะนำคือ 3 เมตร

ความชันของหลังคา (Slope)

ความชันของหลังคาที่แนะนำและเป็นที่นิยม คือ 10 องศา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า