ออกแบบ (Design)

ออกแบบ (Design)

ออกแบบโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ด้วยซอฟแวร์และเทคโลโลยีที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงเหล็กสำเร็จรูป มีความแข็งแรง ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง

 

โปรแกรม Software

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ใช้โปรแกรม SAP 2000 Structural analysis and design will be conducted using SAP 2000

การทำเสมือนจริงของแบบโครงสร้างที่รวดเร็ว วิศวกร สามารถ ใช้โปรแกรม SAP2000 สำหรับงานออกแบบและวิเคราะห์งาน โมเดลที่สมบูรณ์ สามารถปรับแก้ได้บนพื้นฐานการออกแบบ บนมาตรฐาน ที่สามารถคำนวณได้ อัตโนมัติของผลกระทบจากลม คลื่น การรับน้ำหนักเครน แผ่นดินไหว เป็นการทดสอบความสามารถในการรับแรงของเหล็ก ภายใต้มาตรฐานการออกแบบของ อเมริกา แคนนาดา และมาตรฐานสากล

แปลงข้อมูลเป็นแบบโดย โปรแกรม TEKLA

โปรมแกรม TEKLA นำมาการทำงานใหม่ของตลาดงานก่อสร้างโครงเหล็ก โปรแกรมนี้ สามารถประสานส่วนงานสถาปัตย์ การออกแบบโครงสร้างและส่วนอื่นๆ ตลอดจนวางแผนงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ใช้งานออกแบบถึงกระบวนการผลิต โปรแกรม TEKLA สามารถทำแบบรายละเอียดของงานโครงสร้างเหล็ก เช่น โอลิมปิคสเตเดียม เสาอากาศสถานีวิทยุ โดยมีข้อดีดังนี้

• ช่วยกระบวนการติดตั้งให้เหมาะสม
• ป้องกันความผิดพลาดจากการผลิต ติดตั้ง
• การจัดการเหมาะสม
• ประสานการทำงานในส่วนต่างๆ ของทีมงาน
• สามารถวางแผนการทำงาน ผลิต จากข้อมูลจากโมเดล
• วิเคราะห์เงื่อนไขการออกแบบ จากการใส่ข้อมูลอัตโนมัติ

ข้อกำหนดมาตรฐานในการออกแบบ(Design Standaards)

Our standards of design are base on US standards, including

• AISC-1989 standard (American Institute od Steel Construction) : use of structural framework designs.
• AISI-2001 standard (American Iron and Steel Institute) : use of design thin-walled steel structures such as wall purlins , partition and wall
• MBMA-2006 standard (Metal Building Manufacturers Association) and ASCE7-05 (American Society of Civil Engineers) for calculating the work load
• Refer to standard TCVN2737-1995 for calculating and changing load
• AWS Welding Society (American Welding Society)