ผลิต (Manufacturing)

กระบวนการผลิตโครงสร้างอาการสำเร็จรูป จากโรงงาน สตีล บิวเดอร์ ประเทศเวียตนาม มีคุณภาพโรงงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ทุกชิ้นส่วนควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย

ERP – Enterprise Resource Planning

Detailed reports for each components

Overall project report

MANUFACTURE PROCESS

อ้างอิงข้อมูลจาก http://steelbuilder.vn/en/services/manufacturing-2/