กำลังการผลิตของโรงงาน (Factory Capacity)

กำลังการผลิตของโรงงาน (Factory Capacity)

โรงงานของ Steel Builder ออกแบบและก่อสร้างด้วยมาตรฐาน Modern pre-engineered steel building ทุกขั้นตอนการทำงาน

• พื้นที่บริเวณโรงงาน 23,358 ตร.ม. (102 ม. x 230 ม.)
• พื้นที่โรงงาน 10,000 ตร.ม.
• กำลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี